23 ANNIINA HALONEN

Luokanopettaja
Ahvenisjärven koulu

Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien
tärkeimmät haasteet?

Laadukkaan koulutuksen ja opetuksen
turvaaminen tulevaisuudessakin tulee olemaan haaste, ellei sille ole antaa resursseja. Resurssien riittämättömyys onkin mielestäni yksi tärkeimmistä haasteista koulutuspolitiikassa lähivuosina. Miten saataisiin turvattua riittävät resurssit jokaiselle opettajalle, jotta me voisimme tehdä sitä työtä, mihin meidät on koulutettu? Riittävät resurssit ovat jokaisen etu, niin opettajien kuin oppilaidenkin.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön
edunvalvonnassa?


Opettajien työnkuva on muuttunut viime vuosina
kuluessa selkeästi vaativampaan suuntaan ilman, että sitä on huomioitu palkassa tai muissa resursseissa. Työnkuvan kirkastaminen ja sitä vastaavan palkan maksaminen ovat tärkeimpiä tavoitteitani edunvalvonnassa. Pidän tärkeänä myös panostamista opettajien työhyvinvointiin ja uusiin opettajiin. En myöskään kannata vuosityöaikaan siirtymistä.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n
ja OAJ:n toimintaan?


Tärkeintä on selkeä, tavoittava ja kiinnostava
viestintä. Tietoa toiminnasta on oltava saatavilla helposti. Aidosti avoin ja mahdollisimman matala kynnyksen toiminta kannustaa jäsenistöä osallistumaan. Niin OAJ:n kuin paikallisyhdistystenkin toiminta voisi olla vielä kiinteämpänä osana opettajien arkea ja näkyä myös työpaikoilla
selkeämmin.