18 JAANA VALLIUS

Luokanopettaja, lasten ja nuorten tunnetaito -ohjaaja

Leinolan koulu


Luottamustehtäviä: 2. varatyösuojeluvaltuutettu, varaluottamusmies, TOAY:n hallitus

Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät haasteet?

Suurimmat haasteet ovat, miten saamme resursseihin riittävyyttä, työhyvinvointiin tyytyväisyyttä ja palkkaukseen oikeudenmukaisuutta. Vaadin arvokeskustelua.
Lausahdus ”koulutus on satsaus tulevaisuuteen” pätee edelleenkin: tulevaisuuden talousosaajat, yhteiskunnalliset vaikuttajat ja tunnetaitoiset kansalaiset menevät läpi suomalaisen kasvatus- ja oppimispolun varhaiskasvatuksesta
peruskoulun kautta ylempiin koulutusasteisiin, joten yksilön
kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehityksessä koulutuksen laadulla on todellakin väliä!

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön edunvalvonnassa?

 • Työkuorman kohtuullistaminen: perustyö keskiöön.
 • OPV-työaikamallin ja palkkauksen kehittäminen, YS -ajan työtehtävien rajaaminen.
 • Määräaikaisille opettajille kesäajan palkka.
 • Oppilasryhmien kokoon malttia, moniammatilliseen yhteistyöhön resurssia.
 • Tuen lomakkeiden ja hankehumpan järkevöittäminen ja rajaaminen.
 • Resurssia laajennetun oppivelvollisuuden ongelmiin.
 • Ammatillisen koulutuksen VTA:n muuttaminen.
 • Mentoroinnin tukeminen.
 • Työnohjaus proaktiiviseksi.
 • Työsuojelun yhteistoimintaan rakentavan yhteistyön lisääminen.
 • Edunvalvonta avoimemmaksi ja OAJ:n järjestöorganisaatio yksinkertaisemmaksi.

Miten innostaisin opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n toimintaan?


Työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminnan tunnetuksi tekeminen on tärkeää, samoin yhteysopettajien aktivointi ja hyödyntäminen kentällä. Nope -toiminnan lisäksi aktivoisin ay -mentorointia eli noviisi -konkarimallia. Virkistystapahtumien ja tietopohjaisten koulutusten järjestäminen on edelleenkin tärkeä toimintamuoto. Panostaisin avoimeen tiedottamiseen ja toiminnan vuorovaikutteisuuteen nykyajan viestintätekniikoita hyödyntäen.