15 LEENA LEHTIMÄKI

Luokanopettaja,historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja

Linnainmaan koulu

Luottamustehtäviä: Keravan paikallisyhdistyksen hallitus (10 vuoden aikana varapuheenjohtaja, koulutussihteeri, jäsensihteeri). Tiedottaja OAJ Uudenmaan hallituksessa
vuoden. (Tampereelle muutin elokuussa 2021.)


Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät haasteet?

Oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen ja toisen asteen maksuttomuus olivat merkittäviä päätöksiä. Uudistus toteutettiin ajankohtana, jolloin resursseja olisi voinut kohdentaa varhaiskasvatukseen ja ensimmäisiin kouluvuosiin, jotta oppimisen kivijalka olisi paremmin turvattu.

Suomen oppimistulosten suunta on laskeva, korona on kurittanut, oppimisvaje vaivaa ja maksuton toinen aste vaatii verovaroja. Mikä neuvoksi?


Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön
edunvalvonnassa?

Opettajat tarvitsevat aikaa ja resursseja keskittyä nykyistä enemmän perustehtävään, eli opettamiseen. Hankkeita ja lomakkeita on liikaa. Vain hyvinvoivat aikuiset voivat opettaa ja kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria. Myös palkkaus tulisi
saada vastaamaan opettajien koulutustasoa ja työn vaativuutta.

Nuorten opettajien työuran alkua on tuettava enemmän kokeneempien kollegojen mentoroinnin avulla. Työuran loppupäässä olevien opettajien ammattitaidon päivityksestä ja jaksamisesta on huolehdittava.

OAJ-valtuutettuna haluan viedä jäsenten viestejä aktiivisesti päätöksentekoelimiin sekä avoimesti tiedottaa linjauksista.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n toimintaan?

Opettajan tulee kokea, että järjestö valvoo hänen etujaan ja hoitaa hänen asioitaan. Jäsenmaksulle pitää saada vastinetta. Koulujen yhteysopettajat ovat avainasemassa, samoin luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Tietoa
jäsenpalveluista ja jäseneduista, koulutusta ja virkistystä.