LOMARAHOISTA

Lomarahat maksetaan erillissopimuksen mukaisesti

Tampereen kaupungilla sovellettavan paikallisen sopimuksen mukaisesti kuukausipalkkaisen henkilöstön lomaraha lasketaan toukokuun varsinaisen kuukausipalkan perusteella ja maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) ovat erillissopimuksella sopineet, että toteutuneiden lakkopäivien osalta palkansaajille ei aiheudu lomaraha- tai lomaoikeuksien menetyksiä viimeistään 9.5.2022 päättyneiden lakkojen osalta.

15.6. palkanmaksupäivän palkka-ajot ehdittiin tehdä ennen
erillissopimuksen hyväksymistä, joten kesäkuun palkat on laskettu ESS:iin merkittyjen poissaolojen mukaisesti. Lakkoajalta vähennetty lomaraha maksetaan kesä-heinäkuussa. (päivitetty 14.6.2022)