19 RIINA HILO

Biologian ja maantiedon opettaja, luottamusmies

Hatanpään koulu

Luottamustehtäviä: Tampereen OAY:n puheenjohtaja, ensimmäisen kauden OAJ:n valtuutettu sekä OAJ:n
Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen

Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät haasteet?

Kunnissa sote-uudistus tuo haasteita. Haasteista huolimatta kunnissa on säilytettävä laadukas koulutustarjonta, hyvinvoiva opetushenkilöstö sekä kohtuulliset ryhmäkoot. Opettajamitoitus on saatava määriteltyä laissa. Oppivelvollisuuden laajentaminen on vietävä kunnialla maaliin. Esimiehillä on oltava voimavaroja hallinnollisen johtamisen lisäksi henkilöstö- ja turvallisuusjohtamiseen. Suomessa on viimeinkin osoitettava resurssien nostolla, että koulutusta todella arvostetaan.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön edunvalvonnassa?

Sopimusedunvalvonta: opettajille palkkaohjelma, tuntiopettajien asema on parannettava vastaamaan
virkaopettajia, opv-työaikajärjestelmää on muokattava tasa-arvoisemmaksi.

Opetushenkilöstön työssä jaksamisesta on pidettävä huolta. Riittävä työhyvinvointi saavutetaan järjestämällä toimiva oppilaan tuki, pienemmät opetusryhmät, terveet työtilat,
rajaamalla ys-aikaa (turhat työtehtävät pois) sekä pitämällä rehtorien työmäärä kohtuullisena. Aloittavia opettajia on tuettava mentoroinnilla ja uransa loppupuolella olevia esim. tehtäviä muuttamalla.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n toimintaan?

Yhdistysten on tarjottava kiinnostavia koulutuksia sekä innostavia virkistystapahtumia. On annettava matalalla kynnyksellä mahdollisuus lähteä paikalliseen ja alueelliseen
toimintaan mukaan. On oltava näkyvää yhteistyötä OAJ:n ja kentän opetushenkilöstön välillä sekä välitettävä kentälle tietoa siitä, miten OAJ:n/TOAY:n toiminnalla on merkitystä jäsenilleen.