17 SALME HALME

Luokanopettaja

Takahuhdin koulu

Luottamustoimia: luottamusmies, TOAY:n hallitus, OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen sihteeri, Suomen luokanopettajat ry:n hallitus


Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät
haasteet?

Opettajien palkkaus pitää saada sekä koulutusta että työn määrää vastaavaksi.Palkkapoliittisten muutosten pitää olla oikeudenmukaisia ja perusteltuja.Opettajien suhdeluku oppilasmäärään nähden ja tuen tarpeet huomioon ottaen on määriteltävä riittävän alhaiseksi. Opetussuunnitelmien uudistamistyössä on otettava huomioon arjen realiteetit sekä perustaitojen oppimisen tärkeys.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön
edunvalvonnassa?

Jotta palkkausta voidaan parantaa ja resursseja opetukseen saada lisää, on oikea-aikaisesti vaikutettava päättäjiin ja budjetteihin. Sote-toimintojen siirtyessä kunnilta maakuntiin pitää kuntabudjetteihin jäädä riittävä rahoitus eri koulutussektoreille. Opettajan työmäärän rajaaminen on työssä jaksamisen ja pätevien opettajien alalla pysymisen vuoksi tärkeää. OAJ:n pitää pysyä vahvana sopimusneuvottelijana – tässä tarvitaan myös aktiivinen ja runsaslukuinen jäsenistö.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n
toimintaan?

Tiedottamalla usein ja ajantasaisesti toiminnasta, järjestämällä sekä virkistys- että koulutustapahtumia jäsenistölle. Työhyvinvointia lisäävän, innostavan ja osallistavan toiminnan kautta kokemalla, että OAJ on tärkeä meille kaikille.