20 SANNI TUOMAINEN

Luokanopettaja
Tesoman koulu

Luottamustehtäviä: TOAY:n hallituksen jäsen,
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, Tampereen opettajien varaluottamusmies

Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien
tärkeimmät haasteet?


Tulevaisuudessa haluan nähdä pitkäjänteisempää
koulutuspolitiikkaa, jossa koulujen perusrahoitus taataan ilman
ylimääräisiä hankerahoituksia ja lyhytnäköisiä kehityshankkeita. Nyt tulee huolehtia siitä, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen
aiheuta säästöjä muille kouluasteille. On myös huolehdittava, että koulut sijainnista riippumatta pystyvät tarjoamaan tasa-arvoiset lähtökohdat oppilailleen.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön
edunvalvonnassa?

Mielekäs työ ja jaksavat opettajat. Haluan, että
opettajat saavat keskittyä rauhassa perustehtäväänsä eli opettamiseen. Jatkuvasta lisätöiden tulvasta tulee tehdä loppu. Sen lisäksi jokaisesta tehdystä työtehtävästä tulee saada asianmukainen korvaus. Koulun tukipalvelujen tulee olla riittävät, jotta opettajat eivät joudu hoitamaan tehtäviä, joihin heillä ei ole koulutusta. Jaksava
opettaja on kaikkien etu!

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n
ja OAJ: n toimintaan?


TOAY järjestää kiitettävästi asiapitoisia sekä virkistystapahtumia. Kannustan jokaista opettajaa lähtemään rohkeasti mukaan toimintaan. Suuri merkitys on kokeneemmilla kollegoilla ja yhteysopettajilla. Muistakaa
houkutella uusia opettajia mukaan. TOAY ja OAJ tarjoaa
paljon erilaisia tehtäviä ja niistä voi hyvin
koota sopivan yhdistelmän kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Olet myös tervetullut vain nauttimaan tapahtumista!