Opettajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen
korostuu aiempaa enemmän. Opettajat ja lähiesimiehet tuntevat parhaiten alan kuormitustekijät, turvallisuuspuutteet sekä myös tarvittavat ratkaisut niihin. Siksi on erittäin tärkeää, että saamme työsuojeluvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi
opettajan työtä ja työolosuhteita parhaiten tuntevia asiantuntijoita – OPETTAJIA.

Työsuojeluvaaleissa valitaan tänä syksynä työsuojeluvaltuutetut
ja varavaltuutetut nelivuotiskaudelle 2022-2025. Kullekin vaalialueelle on nimetty vaalitoimikunnat, jotka vastaavat vaalien järjestelyistä ja tiedottamisesta. Sähköinen äänestys järjestetään 8.-13.11.2021.

Henkilökohtaiset äänestyslinkit ohjeineen lähetetään henkilöstölle työsähköpostiosoitteisiin.

TUTUSTU EHDOLLA OLEVISTA TOAY:n JÄSENISTÄ koottuun tiedotteeseen TÄÄLLÄ

___________________________________________________

TYÖSUOJELUVAALIEN TULOKSET TÄÄLLÄ