Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä

08.06.2021

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomalain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi.

Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä (OVTES, Osio A, 38 § 1 mom., soveltamisohje). Opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle (16.6. alkaen). Päivärahaa ei makseta ennen laskennallista vuosilomaa tai sen jälkeen olleesta sairauslomasta. Päivärahan saaminen on kompensaatiota siitä, että sairastamisen vuoksi ei voi siirtää kesälomaa. Päivärahan saannissa on omavastuuaika, johon lasketaan sairastumispäivän lisäksi 9 seuraavaa arkipäivää. Omavastuuaika perustuu Kelan määräyksiin. Muina koulun loma-aikoina sairastuessaan opettaja ei voi saada sairauspäivärahaa itselleen.

Mikäli sairausloma on alkanut ennen koulun kesäkeskeytyksen alkua ja jatkuu kesäkeskeytyksen päätyttyä, sairauspäivien kokonaismäärään lasketaan laskennallisen vuosiloman ulkopuolelle jäävät kesäkeskeytyspäivät.

Lukion opettajat hakevat kesäkeskeytysajalta sairauspäivärahaa suoraan Kelasta osoitteestawww.kela.fi, mistä löytyy ohjeet sairauspäivärahan hakemiseksi.

Perusopetuksen opettajien kohdalla kesällä esimiehen ollessa lomalla opettajat voivat toimittaa lääkärintodistukset sairauspäivärahan maksamista varten suoraan palkanlaskentaan, osoite: Monetra Pirkanmaa, Palkat 1, PL 1003, 33101

Lähde: TOAY:n tiedotuslehti 2/2021, pääluottamusmiehen palsta.

Lue lisää TÄÄLTÄ


28.12.2021HAE OAJ:n VALTUUSTOON - VAIKUTA OAJ:SSÄ!
23.12.2021HAE OAJ:n VALTUUSTOON - VAIKUTA OAJ:SSÄ!
20.12.2021HAE OAJ:n VALTUUSTOON - VAIKUTA OAJ:SSÄ!
02.12.2021HAE OAJ:n VALTUUSTOON - VAIKUTA OAJ:SSÄ!
03.11.2021TYÖSUOJELUVAALIT - ÄÄNESTÄ OPETTAJAEHDOKKAITA!
20.08.2021LUOTTAMUSMIEHEN TÄYDENNYSVAALI
08.06.2021Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä
31.05.2021OAJ:n PUHELINPALVELU KESÄLLÄ
28.05.2021VAIKUTA VAALEISSA- Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut!
19.05.2021OAJ:n VAALIKONE ON AVATTU!

Siirry arkistoon »