21 ARTO KAUPPINEN

Lukion opettaja

Hatanpään lukio

Luottamustehtäviä: OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, TOAY:n hallituksen jäsen


Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät haasteet?

Lukion romahtanutta valtionrahoitusta korotettava helpottamaan kuntien mahdollisuuksia pienentää ryhmäkokoja sekä korvata opetushenkilöstön jo nyt tekemää lisätyötä
mm. suuremman lukioresurssin kautta. Perusopetuksessa lisärahoituksen avulla ryhmäkokojen pienentämistä, jakotuntien lisäämistä sekä kolmiportaisen tuen
korjaamista resursoimalla erityisopetukseen ja pienryhmiin. Molemmilla kouluasteilla OAJ:n nostettava voimakkaasti esille työn kuormituksen korjattavia kohtia ja kannustettava kuntia työhyvinvoinnin lisärahoitukseen.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön edunvalvonnassa?

Lukio-opettajien palkkatasoa nostettava vastaamaan työn määrän ja vaativuuden kasvua viime vuosina (suurryhmien määrän kasvu, digitalisaatio, yo-koemuutosten vaikutukset,
opetussuunnitelman vaatimukset). Perusopetuksessa luokanopettajille ja aineenopettajille korotettu palkka suurryhmistä tai jos perusopetusryhmässä
runsaasti vaativamman tuen tarpeisia oppilaita. Poistettava vihdoinkin molemmilta kouluasteilta Kikyn jäänne (= 6 tunnin lisäys ys-aikaan). Tuntiopettajien ja määräaikaisten opettajien asema korjattava.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n toimintaan?

OAJ:n vetovoima lähtee siitä, kuinka jämäkästi se puolustaa jäsentensä työehtojen parantamista. Edunvalvonnan näkökulman oltava nykyistä terävämpi ja näkyvämpi.
Neuvottelupöytään mentävä opetushenkilöstöä arvostavin vaatimuksin - ei heikoille vuosityöaikakokeiluille! Myös TOAY:n arvostuksen ja vetovoiman kulmakivenä rakentava mutta tarvittaessa kriittinen vastavoimana toimiminen
päättäjille paikallisissa lukion ja perusopetuksen kysymyksissä. Uskallettava haastaa päättäjät arvovalintakeskusteluihin koulutuksen tärkeydestä!