TOAY:n yhteysopettajat

TOAY:n yhteysopettajat lukuvuonna 2023-2024 löydät TÄÄLTÄ

YHTEYSOPETTAJAN TEHTÄVÄT:

JÄSENASIAT:

 • opasta uusia jäseniä jäseneksi liittymisessä (sähköinen lomake osoitteessa: www.oaj.fi ) sekä järjestöasioissa
 • perustele , miksi kannattaa liittyä jäseneksi (edunvalvonta,lakipalvelut, laaja sekä monipuolinen koulutus- ja virkistystoiminta, työttömyyskassa, jäsenedut)
 • tiedota uusia jäseniä uusien opettajien infotilaisuudesta lukuvuoden alkaessa
 • huolehdi, että jäsenet ilmoittavat muutoksista työsuhteessa (vuorotteluvapaa, äitiysvapaa, hoitovapaa, virkavapaa, eläkkeelle jääminen) tai yhteystiedoissa (nimi, osoitetiedot, yhteystiedot). Muutoksista ilmoittaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa: www.oaj.fi
 • jäsenluettelon ylläpito ja päivittäminen oman oppilaitoksen osalta


TIEDOTTAMINEN:

 • toimiminen linkkinä ammattiyhdistyksen ja oppilaitoksen välillä
 • jäsenistön tiedottaminen ajankohtaisista ammattiyhdistysasioista (koulutus, edunvalvonta, kokoukset, virkistys- ja urheilutoiminta)
 • tiedotteisiin perehtyminen ja niiden asettaminen kaikkien nähtäville oppilaitoksen ilmoitustaululle. Tietojen lähettäminen eteenpäin sähköisesti.
 • Opettaja-lehden seuraaminen ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen


MUUT ASIAT:

 • jäsenten auttaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa.
 • jäsenten ohjaaminen tarvittaessa eteenpäin (luottamusmies, pääluottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja) haastavammissa ongelmatilanteissa
 • työtaistelutilanteen valmistelussa ja toteutuksessa toimiminen lakkojohdon antamien ohjeiden mukaisesti
 • järjestöpäätösten toteuttamisen valvominen omassa oppilaitoksessa
 • osallistuminen yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
 • vaalitilaisuuksien (esim. OAJ:n valtuustovaalit) järjestäminen/järjestelyihin osallistuminen omassa oppilaitoksessa
 • uuden yhteysopettajan valinnasta huolehtiminen ja perehdyttäminen