22 VELI RAJAMÄKI

Erityisopettaja,luokanopettaja
Etelä-Hervanta, Tampereenaikuislukio


Luottamustehtäviä: Luottamusmies, OAJ:n valtuuston jäsen, TOAY:n työhyvinvointitoimikunnan jäsen

Mitkä ovat koulutuspolitiikan lähivuosien tärkeimmät
haasteet?

Tärkein haaste tulevaisuudessa on pätevien opettajien saatavuus. Tähän asiaan liittyy olennaisena ammatin arvostus, palkkaus ja työolosuhteet.

Mitkä ovat kärkitavoitteesi opetushenkilöstön edunvalvonnassa?

Kärkitavoitteeni on opettajan ammatin vetovoiman lisääminen ja painottaisin palkkauksen ja palkitsemisen parantamista tähän tavoitteeseen pääsemisessä.

Miten innostaa opetushenkilöstöä mukaan TOAY:n ja OAJ:n toimintaan?

OAJ ja TOAY tulisi saada mahdollisimman näkyväksi
koulussa ja opettajainhuoneissa. Yhdysopettajien toiminnan
tukeminen ja koulutus on erittäin tärkeää. Etäkokouksia ja
sosiaalista mediaa tulisi hyödyntää paljon jatkossakin TOAY:n toiminnassa.Tämä lisäisi osallistumista ja saavutettavuutta. Virkistystoiminta on entistäkin tärkeämpää kootessaan opettajat yhteen mukavien asioiden äärelle.